Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring hos 1stol.se

Allmänt

Denna policy beskriver hur 1stol.se (1stol AB, org. nr 559202-2940) nedan benämnd 1stol.se, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR) så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig

1stol.se är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra produkter, kontakta oss för returer eller reklamationer måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter. Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer samt din IP-adress Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

Användning av information

1stol.se behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att, Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, returer eller eventuella reklamationer. Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkterna samt rätta felaktiga uppgifter. Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon. Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner. Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning relaterat till köp av produkter.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information

Här gäller all information som vi behöver för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Vi har själva inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder som till exempel PCI DSS.

Information i sociala nätverk

Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in av 1stol.se, eller om du inte går med på att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera och leverera våra produkter. Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) Vilka personuppgifter lagras: Namn, adress, telefonnummer, e-post samt IP-adress Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos 1stol.se

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, telefonnummer, e-post samt IP-adress. Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. 1stol.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer och transportleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd säker miljö i Sverige.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av integritetspolicy

1stol.se äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här. 

Produkter